odszkodowanie tagged posts

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za fakt, złamanie lub brak medyczny

Szkoda, w tłumaczeniu art. 415 k.c. również przyszłych, czy art. 471 k.c. w ruchu z art. 361§2 k.c., czyli także przy odpowiedzialności kontraktowej jak i deliktowej, obejmuje rzeczywistą stratę (damnum emergens) i stracone korzyści (lucrum cessans).

Read More