0

Jak nie stosować zawiesi linowych?

Zawiesia z lin stalowych to jedno z najpowszechniejszych rozwiązań używanych w działaniu transportowym i nie tylko. Należą także często do podstawowego wyposażenia związanego z dźwignicami, wspierając transport ładunków w zakładach wytwórczych różnych branż przemysłu. By ich stosowanie było bezpieczne i nie powodowało zagrożeń dla ludzi oraz mienia, należy przestrzegać wskazówek wytwórcy zawiesi oraz stosować do ogólnych zaleceń dotyczących tego sprzętu.

Jednym z zastosowań, na które należy zwrócić uwagę, są wszelkie odstępstwa od zwyczajnych warunków używania zawiesi linowych. Pożądane jest dla przykładu zredukowanie podstawowego udźwigu zawiesi linowych w razie niesymetrycznego obciążenia lub w przypadku podwieszania przy zastosowaniu zaczepu wiązanego. Dobrze wiedzieć, że kąt powyżej 60 stopni jest w użyciu zawiesi linowych zakazany.

Zabrania się także stosowania zawiesi linowych w ługach i kwasach, czyli substancjach intensywnie sprzyjających generowaniu rdzy. W takich warunkach pomiędzy splotkami i drutami mogą rodzić się wżery korozyjne, które są niewidoczne dla sprawdzającego, natomiast niszczą i osłabiają zawiesie linowe, a tym samym generują ryzyko dla zdrowia i życia pracowników.

Wszelkie akcesoria do zawiesi linowych, na przykład okucia, również są otoczone przeciwwskazaniami do używania. Nie powinny być stosowane wtedy, gdy posiadają uszkodzenia mechaniczne, takie jak wgniecenia, pęknięcia, jakiekolwiek zarysowania, a również jeżeli są zniekształcone poprzez zgniecenie bądź skręcenie. Z użycia wyłącza zawiesie linowe także uszkodzenie złączeń końcówek linowych, a także wyciągnięte partie splotu.

Zawiesi linowych nie wolno stosować do zawieszania z opasaniem. Jedynym wyjątkiem są elementy wielkogabarytowe, pod warunkiem, że podejmie się akcje zabezpieczające zawiesie linowe przed obsunięciem oraz ładunku przed przechyleniem.

W żadnej sytuacji nie można używać zawiesi linowych nie mających aktualnych oznaczeń lub opatrzonych blaszkami, które są nieważne bądź niewraźne.