Audyt zmagań prawniczych

Prawnik nie jedno ma imię. Jest otwarte spektrum zawodów prawniczych. Potwierdzają się do nich między innymi: adwokat, notariusz, prokurator, mediator oraz sędzia.

Prawnik
Osobę przebywającą się prawem w teorii lub/oraz w pracy decyduje się mianem prawnika. Jako prawnika podejmuje się adwokata, notariusza, prokuratora, mediatora i sędziego. Do działalności prawnych prawnika należą konkretne działania przypisane do określonych profesji prawniczych.
Adwokat
Osobę świadczącą ochronę prawną ocenia się mianem adwokata. Adwokat to z przygotowania prawnik. Do akcji prawnych prawnika należą: udzielanie pomocy prawnych, wykonywanie projektów aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych, mieszkanie jako obrońca kogoś przed głosami czy tytułami. Adwokatów zwie się potocznie radcami prawnymi.
Notariusz
Osobę mówiącą ochrona prawną przez sporządzanie aktów prawnych zalicza się mianem notariusza. Notariusz ostatnie z przygotowania prawnik. Do działalności prawnych notariusza należą: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów dziedziczenia, składanie wniosków o teksty w księgach wieczystych. Notariusze przystają do zawodów bezpieczeństwa publicznego.
Prokurator
Osobę odkrywającą i śledzącą przestępstwa zauważa się mianem prokuratora. Prokurator to z wykształcenia prawnik, jaki podejmuje z ramienia organu administracji państwowej. Do prace prawnych prokuratora należą: wnoszenie aktów oskarżenia i zachęcanie aktów oskarżenia. Wśród prokuratorów zmienia się prokuratorów powszechnych struktur organizacyjnych prokuratury, a dodatkowo przebywającego na czele prokuratury natomiast w wybranych przypadkach pełniącego funkcję Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego.
Mediator
Osobę zwracającą się mediacją między samą i tamtą częścią wypowiada się mianem mediatora. Mediator to z przygotowania prawnik. Do służbie prawnych mediatora należą: prowadzenie mediacji przy jednoczesnym niewpływaniu na jej główny efekt. Rolę mediatorów poza prawnikami nie muszą, natomiast mogą grać psychologowie, biologowie oraz socjologowie.
Sędzia
Osobę zwracającą się ocenianiem w spawach przylegających do marce głosów i trybunałów kwalifikuje się mianem sędziego. Sędzia wtedy z przygotowania prawnik, a ponadto funkcjonariusz publiczny. Do pracy prawnych sędziego należą: orzekanie wyroków przy wychowywaniu się niezawisłością, to podkreśla podleganiu Konstytucji oraz regulacjom, oraz nie wszystkim innym pomysłom. Wśród sędziów zapisuje się sędziów sądów administracyjnych, sędziów sądów wojskowych, sędziów sądów powszechnych, i więcej sędziów Sądu Najwyższego.